Meditaatio

Jokainen ihminen pyrkii elämässään onneen. Pysyvää onnellisuutta on kuitenkin mahdoton löytää yrittämällä muuttaa maailmaa mieleisekseen, sillä elämän epätyydyttävyys johtuu omista asenteistamme. Sitä vastoin meidän on itse muututtava. Yksi keino siihen on meditaatio.

Yksinkertaisimmillaan meditaatio voi olla vaikka oman hengityksen seuraamista. Sitä tarkkaamalla keskittymiskyky lisääntyy ja päässä pyörivä ajatusmylly hiljenee. Keskittymiskyvyn lisääntyessä alkaa meditoijan sisältä nousta luontaisia ilon tunteita.

Meditaatiota on tutkittu paljon ja tulokset puoltavat kiistatta sen myönteisiä vaikutuksia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Se poistaa muun muassa stressiä sekä vähentää kielteisiä tunteita, joita ei kuitenkaan torjuta. Niihin ei vain reagoida, ja silloin niiden vaikutus häviää. Meditaatio kehittää myös harjoittajansa kykyä tiedostaa itsensä eri tilanteissa. Samaistuminen kohdattaviin asioihin ja niiden synnyttämiin tunnetiloihin vähenee, jolloin ulkopuolisten ärsykkeiden valta määrätä mielentila heikkenee.

Sinnikäs meditointi johtaa lopulta tietoisuuden avartumisen kautta oivallukseen, jossa todellisuus nähdään omien mielikuvien sijasta sellaisena kuin se on. Tällöin ihminen vapautuu minäkeskeisyydestä, hänessä herää myötätunto toisia kohtaan ja hän saavuttaa pysyvän mielenrauhan ja onnellisuuden.

Meditaation harjoittaminen on hyvä aloittaa pätevän ohjaajan johdolla.