Ngakpa Maitreya

Ngakpa Maitreya Pekka Airaksinen tai Acu (1945-2019), kuten hänet musiikin parissa tunnetaan, hankki 1981 Alastarolta vanhan kansakoulurakennuksen ja perusti sinne Buddhalaisen Dharmakeskuksen. 1990-luvun loppupuolella hän oli hankkimassa Siikaisten vanhaa kunnalliskotia, jonne perustettiin retriittikeskus Samje. Molemmissa paikoissa hän opetti meditaatiota, joka oli merkittävin asia hänen elämässään. Kaiken, mitä hän teki, tuli lähteä mielen syvistä lähteistä ja palvella dharmaa, todellisuutta itseään. Hän sävelsi yli 70 albumia hyvin omintakeista musiikkia, joka ei  toistanut itseään eikä musiikin valtavirtaa. Hän oli tuottelias kuvataiteilija ja kuului jo 1960-luvun loppupuolella syntyneeseen Elonkorjaajien taiteilijaryhmään. 

Merkittävimpänä saavutuksenaan hän piti Odo -meditaatiomenetelmää, joka syntyi yli 30 vuoden aikana hänen sanghassaan eli meditaatioyhteisössä. Menetelmä käyttää mielikuvia ja assosiaatioon perustuvaa tekniikkaa kuljettaakseen mielessä läpi puhdistavia ja vapauttavia prosesseja. Säännöllinen meditaatio lisää tiedostamista ja rakentavaa positiivisuutta sekä avartaa näkymiä elämän mahdollisuuksiin.